Mena Bilişim-Bilişim Sistem Süreç Danışmanlığı
0442 233 6363

Bilişim Sistem Süreç Danışmanlığı

Mena Bilişim olarak Bilişim-Sistem Süreç Danışmanlığında hedefimiz Kurum ve Kuruluşlarına bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek, bilişim alt yapısına uygun olarak tasarlamak ve uygulamasını sağlamaktır.Müşterilerimizin iş plan ve problemlerine en iyi BT çözümlerinin üretilmesine, mevcut BT yapılarına, sistemlerine, süreçler, süreçler arasındaki farklılıkların, entegrasyon ihtiyaçlarının ortaya konması ve iyileştirme önerilerinin sunulmasına ve/veya müşteri BT sistemlerinin, süreçlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesine yönelik olarak hizmetler vermekteyiz.


bilisimüsurecleri.jpg
Amacımız En İyiyi Yapmak

Müşterilerimizle birlikte değişim için gereken uygun yol haritasını tanımlıyor, en iyi uygulama değerlendirmeleri ile BT operasyonlarını optimize ediyoruz.Danışmanlarımız iş gereksinimlerine uygun bir kaynak kullanım stratejisi belirlenmesi, iş modeli oluşturulması ve bunun yönetilmesi konularında müşteri ile yakın işbirliği içerisinde çalışırlar.

Bilişim-Sistem Süreç Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Bilişim-Sistem Süreç Danışmanlığı Süreçlerimiz

Durum Analizi

Bilgi sistemleri mevcut durum analizi ve değerlendirilmesi. (Yazılım, Donanım, Network, İnternet vb.)

Sorunların Çözümü

Mevcut sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi.

Hedeflerin Belirlenmesi

Bilgi sistemleri yeniden yapılandırma bilgi teknolojisi kurum stratejilerinin ve hedeflerinin belirlenmesi.

Güvenlik

Veri güvenliği stratejileri ve denetimi.Alt yapı ve yazılım güvenlik açıklarının belirlenmesi.