Mena Bilişim-E-Defter Erzurum
0442 233 6363

E-Defter Nedir?

E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan yevmiye ve kebir defterlerinin elektronik ortamda hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, elektronik imzalanarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesi ve Başkanlık imzalı ve onaylı beratların alınarak kaydedilmesidir.


e-defter-kimler-zorunlu.jpg

Kimler e-defter Kullanmalı?

1- E-Fatura mükellefi olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
2-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'ndan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler.
3- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler.

E-defter Avantajları

Kolay Raporlama

Uluslararası standartlardaki raporlama teknolojisi ile raporlama işlemlerini kolaylaştırın.

Hızlı Erişim

e-Defter uygulamasına dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden ulaşarak, işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Yasal Mevzuata Uyum

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mevcut standartlarına uyumlu ve değişen mevzuata göre güncellenen yapısıyla işlemlerinizi güvenle takip edin.

Kolay Entegrasyon

e-Defter uygulamasını mevcut yazılımınıza kolayca entegre edin.

e-Defter ile İş Akışı Nasıldır?

  • Yevmiye defter boyutunun sınırı aşmamasına bakılır, imzalanır.
  • Yevmiye defterinin şema ve şematron kontrolü yapılır.
  • Yevmiye defteri beratı oluşturulur ve imzalanır.
  • Yevmiye defteri beratı şema şematron kontrolü yapılır.
  • Yevmiye defteri beratı sıkıştırılır.
  • Hatasız oluşan dosyalar GİB’in sitesine yüklenir.
  • Eğer yukarıdaki sıralamada herhangi bir hata oluşur ise, e-defter hazırlanamaz.
e-defter-1.jpg