Mena Bilişim-Erzurum eirsaliye | e-irsaliye
0442 233 6363

E-İrsaliye Nedir?

E-İrsaliye Uygulaması, firmaların mal sevkiyatlarını elektronik ortamda düzenli bir şekilde izleyebilmesi amacıyla, kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesini sağlayan e-dönüşüm uygulamadır.


e-irsaliye-nedir.jpg

Kimler e-İrsaliye Kullanmalı?

1- E-Fatura mükellefi olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
2-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'ndan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler.
3- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler.

E-İrsaliye Avantajları

Maliyet Tasarrufu

Kağıt, baskı, arşivleme, iş gücü ve dağıtım maliyetlerinde tasarruf sağlayın.

Daha Güvenli Veri

e-İrsaliyelerinizi dijital ortama taşıyın, kayıtlarınızın güvenliğini sağlayın.

Doğaya Korur

Her yıl uğruna milyonlarca ağaç kesilen kâğıtlar yerine elektronik ortama taşınan faturaların bu çözümü, doğanın korunması adına da büyük katkıda bulunmuş olursunuz.

Kolay Ulaşım

Dijital ortamda oluşturduğunuz e-İrsaliyelerinize tek tıkla ulaşın operasyonel verimliliğinizi arttırın.

e-İrsaliye Gönderme Ve Alma Nasıl Yapılır?

e-İrsaliye, GİB'in yayınladığı e-İrsaliye Uygulamasına İlişkin Teknik Kılavuz'da belirtilen fotmat ve standartlara göre, dijital ortamda düzenlenir, dijital ortamda alıcıya gönderilir, saklanır ve gerektiğinde ibraz edilir. e-irsaliye, ürünün sevkinden önce hazırlanarak GİB üzerinden alıcısına gönderilir.

e-irsaliye-nasil-gonderilir.jpg